Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Άδικη κοινωνία

Ποτέ άλλοτε ένα δημόσιο πρόσωπο δέχθηκε τόση λίγη συμπόνοια για ένα τέτοιο πρόβλημα.

Περαστικά…