Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Η απεργία στην Ελλάδα...

...Είναι προνόμιο του Δημόσιου Τομέα. Θα ήταν αποκαλυπτικό αν μαθαίναμε το (πραγματικό) ποσοστό των ιδιωτικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στις γενικές απεργίες.

Ακόμα και όταν συγκεκριμένοι κλάδοι προκυρήσουν απεργία (πχ ιδιωτικοί γιατροί,δικηγόροι κτλ) μόνο κατ'όνομα συμμετέχουν. Το ελεύθερο επάγγελμα έχει άλλη γλύκα...